SWITCH Sharing Talent

Wat?

Het project SWITCH Sharing Talent streeft een kortlopende werkplekuitwisseling voor werknemers na, waarbij leren door beleving en vanuit ervaring vooropstaat. De focus ligt op het versterken van competenties en talenten van werknemers, op een zowel verrijkende als informele manier.

SWITCH Sharing Talent wordt uitgevoerd met steun van het Europees Sociaal Fonds.

Wie?

Dit project richt zich tot bedrijven en organisaties in Vlaanderen en Brussel die willen investeren in een innovatief loopbaanbeleid. In deze fase richt het project zich (nog) niet tot overheidsbedrijven. Wij willen bewust grote bedrijven, kmo’s, startups en sociale organisaties in dit project samenbrengen rond het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Doel?

We organiseren het talentdelen tussen de deelnemende organisaties met het doel om de werknemers een nieuwe werkplekervaring te bezorgen die voldoende verschilt van de reguliere werkomgeving. Op deze manier wordt het nieuw of opnieuw ontdekken en ontwikkelen van talenten optimaal gestimuleerd.

Hoe?

Individuele werknemers krijgen de kans om mee te draaien in een heel andere, prikkelende werkomgeving waar zij on-the-job hun competenties en talenten aanscherpen. We organiseren dit talentdelen aan de hand van een laagdrempelige talenttrack, waarbij we

Na een individuele talentscan/gesprek en een kick-off moment wordt de medewerker uitgenodigd voor een duurzaamheidsopleiding van één dag op basis van de methodologie SDG-FIT. Vervolgens wordt er werkplekuitwisseling georganiseerd over een periode van 5 aaneengesloten dagen of 6 dagen verspreid over 3 weken. Deze werkplekuitwisseling gebeurt tussen de medewerker(s) van een groot bedrijf en een NGO, kmo of startup. Deze uitwisseling kan simultaan of afwisselend gebeuren.

Wat biedt dit project?

Dit project biedt een innovatief alternatief voor het klassieke, formeel leren. Wij gaan uit van een versterkt leereffect, doordat je als een werknemer op de nieuwe, tijdelijke werkplek/leerplaats wordt ondergedompeld en leert door eigen ervaring en beleving. Een bijkomend doel van dit project is de mobiliteit onder werknemers stimuleren en hierrond te sensibiliseren, maar vooral ook de mobiliteit bewerkstelligen in een veilige context: je behoudt immers je huidige baan/loon/rechten.

Promotor

Time4Society – facilitating corporate engagement

Time4Society vzw werd opgericht in 2007 vanuit de vaststelling dat diverse stakeholders en medewerkers in toenemende mate een maatschappelijke rol van het bedrijfsleven verwachten. De vereniging wil bedrijven, overheidsinstanties en social-profit organisaties stimuleren en daarbij faciliteren om maatschappelijke verantwoord te ondernemen. De focus ligt daarbij op het aspect ‘mensen’. Dit gebeurt in de eerste plaats via de organisatie van maatschappelijke teambuildings, waarbij werknemers in kleine of grotere groep, op basis van hun voorkeuren, tijdens de normale werkuren en dus gefinancierd door de werkgever, diensten verlenen aan social-profit organisaties. Ze geven dus letterlijk ‘tijd’ aan de samenleving. Binnen onze methodiek staat maatwerk centraal. We zoeken echt naar een geschikte match zowel voor ‘tijdgever’ als ‘tijdnemer’ zodat we echt spreken van een win-winsituatie.

Sinds enkele jaren zetten we, in samenwerking met Trendhuis, ook in op individuele belevingstrajecten of ‘talentdelen’. Hierbij kijken we welke skills of talenten een individuele medewerker wil ontwikkelen en maken we een match met een sociale organisatie die nood heeft aan de skills en talenten van de individuele medewerker. Via een talenttrack in een gastorganisatie beogen we de arbeidsmarktpositie van deelnemende bedrijven en haar werknemers te versterken.

Partners

Trendhuis – creating future since 1995

Trendhuis heeft meer dan 20 jaar ervaring in onderzoek, strategisch marketing advies en communicatie, en is uitgegroeid tot een uit de kluiten gewassen onderzoeks- en communicatiebureau met een heldere visie. Bedrijven, organisaties en overheden inspireren we op basis van inzichten in trends. Dat doen we steeds met aandacht voor duurzame vooruitgang en maatschappelijke meerwaarde.

We zoeken naar de juiste balans en helpen andere bedrijven bij deze boeiende evenwichtsoefening. We verzorgen hierbij workshops en wetenschappelijk onderbouwde methodes om inzichten te verwerven. Verder werkten we al vaak rond talentmanagement en mentorship.

Tubata – connecting talent

Tubata is opgestart vanuit de behoefte om medewerkers relevant, inzetbaar en gemotiveerd te houden. Tubata stimuleert de aanwezige kennis, competenties en talenten en tracht tevens de attitude van de medewerkers af te stemmen op hun verwachtingen. Om aan deze behoefte te voldoen organiseert Tubata talent-sharing sessies waarbij deelnemers hun eigen talenten leren kennen en hun leerbehoefte vast stellen. Met deze informatie zorgen we voor een leerervaring buiten de eigen organisatie.